Generalforsamling i Brugerforeningen 2024

Opdateret: 23. maj 2024

Generalforsamling i Brugerforeningen 2024

Indkaldelse til generalforsamling i Brugerforeningen Tønderhallerne

Onsdag den 29. maj kl. 18.30 i Tønderhallerne

 

Alle foreninger, som er aktive brugere af Brugerforeningens faciliteter og det tilknyttede Sports- og Fritidscenter er velkomne til generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt/elektronisk til [email protected], og skal være Brugerforeningen i hænde senest Tirsdag den 21. maj 2024

Du finder dagsordenen nedenfor.

Foreningens nuværende vedtægter kan rekvireres via e-mail [email protected]

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år
  4. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
  5. Indkomne forslag fra bestyrelse eller foreningens medlemmer
  6. Fastsættelse af kontingent for det følgende medlemsår
  7. Valg af bestyrelse
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt