Post-its på væg

Tønderhallerne Bestyrelse

Hovedaktiviteter

Den selvejende institution, Tønderhallerne (Tønderhallerne), har til formål at drive og udvikle idrætscentret (inkl. café) med tilhørende udendørsanlæg, samt Danhostel Tønder, Tønder Campingplads og Tønder Autocamperplads.

Formålet er, ud fra Tønderhallernes værdier, sammenfattet i ordene:

 • Livskvalitet, Demokrati, Nytænkning og Rummelighed
 • Fremme kultur- og idrætslivet i Tønder Kommune ved at sørge for faciliteter, der skaber rum for sundhed, oplevelser, og at være et mødested for borgerne i Tønder Kommune.

Formålet med at drive og udvikle Danhostel og campingplads er at stille tidssvarende faciliteter til rådighed for, gennem fælles drift at tilbyde aktiviteter, der også inddrager haller og svømmehal, samt at fremme turismen i kommunen.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen tegner Tønderhallerne udadtil i alle forhold.
Bestyrelsen består den daglige ledelse af Tønderhallerne ud fra de overordnede retningslinjer og driftsoverenskomsten med brugerforeingen og Fonden (Tønderhallerne).

 

Fonden

Formand:

Brian Hansen

Næstformand:

Jakob Vittendorf

Medlem:

Morten Kirk

Medlem:

Klaus Snitgaard Nielsen

Repræsentant for Brugerforeningen:

Poul Erik Hansen

 

Brugerforeningen:

 

Opgaver og kompetencer

 • Tønderhallernes personale, herunder ansættelses- og afskedigelsessager efter indstilling fra centerlederen, samt ansættelse af centerleder.
 • Ansvaret for udarbejdelse af Tønderhallernes budgetforslag til bestyrelsen i samarbejde med den økonomiansvarlige.
 • Ansvaret for den daglige økonomistyring og afrapportering af økonomisk status, herunder også indstillinger om budgetændringer i det løbende budget.
 • Ansvaret for at afholde møder i bestyrelsen og underudvalg.
 • Ansvaret for at udarbejde høringssvar til sager i Tønderhallerne regi til Kultur & Fritidsudvalget
 • Navn
 • Titel
 • Udpeget af
 • Andreas Jung
 • Medlem
 • TSV Volley
 • Dorit Hansen
 • Medlem
 • Tønder Gymnastikforening
 • Poul Erik Hansen
 • Medlem
 • Aktiv Fritid
 • Søren Jensen
 • Formand
 • TSF – Fodbold