Indendørs løbebane

Skrevet: 6. marts 2023

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde

Der indkaldes til repræsentantskabsmøde

den 29. marts 2023 kl. 19.00 i Mødelokale 2 (på den røde gang i Tønderhallerne).

Dagsorden jf. gældende vedtægter. Kan rekvireres ved henvendelse.