Klokke med snor

Skrevet: 10. juni 2021

Generalforsamling i Støtteforeningen

Der afholdes generalforsamling i Tønderhallernes Støtteforening tirsdag den 22. juni kl. 17.00 i Tønderhallerne.
Her vil Støtteforeningen bl.a. præsentere regnskab og budget, orientere om strategi og drift af hallerne og behandle indkomne forslag til bestyrelsen.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet og fremsendt til Tønderhallernes kontor senest mandag den 14. juni.

Tre medlemmer er på valg, hvoraf én ønsker genvalg:

  • Andreas Jung (ønsker genvalg)
  • Niels C. Høyer (ønsker ikke genvalg)
  • Ulla Appel (ønsker ikke genvalg)

 

Er du én af vennerne skal du sætte kryds i kalenderen og møde op den 22. juni.

Støtteforeningen håber at se en masse gode medlemmer på dagen.

 

På vegne af Støtteforeningen,
Formand Hans Pilegaard
2046 1461
[email protected]