Lone M. - medarbejderbillede

Opdateret: 2. marts 2023

Pressemeddelelse Tønderhallerne

Ny centerleder til Tønderhallerne

Tønderhallerne har fundet sin nye centerleder, som tiltræder stillingen den 1. februar 2023.
Personen som er ansat til at stå i spidsen for Tønderhallerne er et kendt ansigt, da det bliver den
nuværende konstituerede leder, Lone Madsen, der fremover er Tønderhallernes centerleder.

Det bliver den nuværende konstituerede centerleder, Lone Madsen, der fremover skal være
øverste leder for Tønderhallerne. Om ansættelsen af Lone Madsen siger formanden for Fonden
Tønderhallerne, Brian Hansen:
”Efter vi slog stillingen som centerleder op, har vi oplevet stor interesse og fået mange ansøgninger
til den. Vi har drøftet ansøgningerne og sideløbende også været i dialog med Lone Madsen
omkring fremtiden.
Lone har gjort et fantastisk arbejde i forskellige stillinger i Tønderhallerne, og har uddannelser som
matcher det vi ønsker. Vi har haft mange gode snakke med Lone Madsen, og hun har de faglige og
personlige kvaliteter, som vi ønsker af den nye centerleder. Vi er meget glade for, at vi har fået en
vellidt og dygtig person til at stå i spidsen for Tønderhallerne. Samtidig har hun stor erfaring med
de opgaver, der er i et idrætscenter. Lone Madsens ambitionsniveau matcher de forventninger vi
har i bestyrelsen, og samtidig er der stor opbakning til hende fra den nye investorgruppe, som
sammen med bestyrelser og medarbejdere skal løfte Tønderhallerne til et nyt niveau”.

Lone Madsen er meget glad for ansættelsen som centerleder, og vil gøre flittigt brug af sit
kendskab til centeret og den opbyggede erfaring i den nye stilling:
”Jeg startede i Tønderhallerne i juni 2012, og har haft forskellige arbejdsopgaver som bl.a.
livredder, og senere bademester. I oktober 2021 blev jeg konstitueret som leder af
Tønderhallerne, og har arbejdet intenst med udviklingen her.
I begyndelsen af december 2022 meddelte jeg den tidligere bestyrelse, at jeg havde søgt nye
udfordringer. Siden har der imidlertid åbnet sig nogle nye muligheder, og efter spændende
samtaler med den nye bestyrelse for Fonden Tønderhallerne, fandt vi frem til, at
ambitionsniveauet matchede. Der var en fælles interesseflade, og der tegner sig fremadrettet en
meget spændende udvikling for Tønderhallerne. Der er nye tiltag undervejs, og jeg tror på en
meget positiv udvikling. Vi har nogle helt fantastiske faciliteter både i og udenfor Tønderhallerne,
og der kommer nye muligheder for kommercielle aktiviteter. I jobbet nyder jeg den daglige
kontakt med de mange grupper af brugere i Tønderhallerne, ligesom der er et suverænt godt
personale, hvor alle har den helt rette indstilling. Så jeg ser meget frem til næste step for mig selv,
men også for udviklingen af Tønderhallerne”.

Er der spørgsmål til ovenstående pressemeddelelse, er man velkommen til at kontakte formanden
for Fonden Tønderhallerne, Brian Hansen (mobil: 40 27 10 12)

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Tønderhallerne