Koekjes

Cookie- en privacybeleid bij Tønderhallerne - Camping - Danhostel

Wanneer u onze website bezoekt, wordt informatie over u verzameld, die wordt gebruikt om onze inhoud aan te passen en te verbeteren en om de waarde van de advertenties die op de pagina worden weergegeven, te verhogen. Als u niet wilt dat er informatie wordt verzameld, dient u uw cookies te verwijderen (zie instructies) en verder geen gebruik te maken van de website. Hieronder hebben we uitgewerkt welke informatie wordt verzameld, het doel ervan en welke derden er toegang toe hebben.

Koekjes

De website maakt gebruik van "cookies", een tekstbestand dat op uw computer, mobiel of iets dergelijks wordt opgeslagen. op dezelfde manier om het te herkennen, instellingen te onthouden, statistieken uit te voeren en advertenties te targeten. Cookies mogen geen kwaadaardige code bevatten zoals: virus.

Het is mogelijk om cookies te verwijderen of te blokkeren. Zie instructies: http://minecookies.org/cookiehandtering

Als u cookies verwijdert of blokkeert, kunnen advertenties minder relevant voor u worden en vaker verschijnen. Ook loop je het risico dat de website niet optimaal werkt en dat er content is waar je geen toegang toe hebt.

 

Persoonlijke informatie

In het algemeen

Persoonlijke informatie is allerlei informatie die tot op zekere hoogte aan u kan worden toegeschreven. Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen en verwerken wij een aantal van dergelijke informatie. Het gebeurt b.v. door alm. toegang tot inhoud als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, deelneemt aan wedstrijden of enquêtes, zich registreert als gebruiker of abonnee, anderszins de Services gebruikt of aankopen doet via de Website.

We verzamelen en verwerken doorgaans de volgende soorten informatie: Een unieke ID en technische informatie over uw computer, tablet of mobiele telefoon, uw IP-nummer, geografische locatie en op welke pagina's u klikt (interesses). Voor zover u hier zelf uitdrukkelijke toestemming voor geeft en de gegevens zelf invoert, worden tevens verwerkt: Naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres en betaalgegevens. Dit zal meestal verband houden met het aanmaken van een login of aankoop.

 

Veiligheid

Wij verwerken uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder de Verordening persoonsgegevens en de Wet bescherming persoonsgegevens.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en worden verwijderd wanneer dat doel is bereikt of niet langer relevant is.

We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat uw gegevens per ongeluk of onrechtmatig worden verwijderd, gepubliceerd, verloren, aangetast of ter kennis komen van onbevoegden, misbruikt of anderszins in strijd met de wet verwerkt.

 

Doel

De informatie wordt gebruikt om u als gebruiker te identificeren en u de advertenties te tonen die het meest waarschijnlijk relevant voor u zijn, om uw aankopen en betalingen te registreren en om de door u gevraagde diensten te kunnen leveren, zoals. een nieuwsbrief in te dienen. Daarnaast gebruiken we de informatie om onze diensten en inhoud te optimaliseren.

 

Bewaartermijn

De informatie wordt bewaard voor de wettelijk toegestane periode en we verwijderen deze wanneer deze niet langer nodig is. De termijn is afhankelijk van de aard van de informatie en de achtergrond van de opslag. Het is daarom niet mogelijk om een algemeen tijdsbestek op te geven voor het verwijderen van informatie.

 

Vrijgeven van informatie

Gegevens over uw gebruik van de website, welke advertenties u ontvangt en evt klikken, geografische locatie, geslacht en leeftijdssegment, enz. worden doorgegeven aan derden voor zover deze informatie bekend is. In het gedeelte over "Cookies" hierboven kunt u zien om welke derden het gaat. De informatie wordt gebruikt voor gerichte advertenties.

Daarnaast maken wij voor de opslag en verwerking van gegevens gebruik van een aantal derde partijen. Deze verwerken informatie uitsluitend namens ons en mogen deze niet voor eigen doeleinden gebruiken.

Openbaarmaking van persoonlijke informatie zoals naam en e-mail etc. vindt alleen plaats als u daarvoor toestemming geeft. Wij maken alleen gebruik van gegevensverwerkers in de EU of in landen die uw gegevens afdoende kunnen beschermen.

 

Inzichten en klachten

U heeft het recht om in een standaardformaat geïnformeerd te worden over de persoonsgegevens die wij over u verwerken (dataportabiliteit). U kunt ook te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van informatie. Ook kunt u uw toestemming voor het verwerken van informatie over u intrekken. Als de over u verwerkte informatie onjuist is, heeft u het recht om deze te laten corrigeren of verwijderen. Inlichtingen hierover kunt u richten aan: [email protected]. Als u een klacht wilt indienen over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, heeft u ook de mogelijkheid om contact op te nemen met de Deense instantie voor gegevensbescherming.

Indien u niet langer wilt dat wij uw persoonsgegevens verwerken, of dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken, kunt u ons een daartoe strekkend verzoek sturen naar bovenstaand e-mailadres.

 

Uitgeverij

De website is eigendom van en wordt uitgegeven door:
De onafhankelijke instelling Tønderhallerne – Camping – Danhostel

Sønderlandevej 4-6
6270 Tønder
Telefoon: 74928830
E-mail: [email protected]