Tas met deken en muts op bed

Geschreven: 24 mei 2023

De gebruikersvereniging Tønderhallerne

Agenda voor de algemene vergadering op dinsdag 30 mei om 17.00 uur

 1. Selectie dirigent.
 2. Selectie van referent.
 3. Het bestuursverslag over de activiteiten van de vereniging in het afgelopen jaar.
 4. Jaarverslag ter goedkeuring indienen.
 5. Voorstellen ontvangen van het bestuur of leden van de vereniging.
 6. Het vaststellen van de contributie voor het volgende lidmaatschapsjaar.
 7. Verkiezing van het bestuur.
  1. Verkiesbaar zijn Dorit Hansen en Poul Erik Hansen
 8. Selectie accountant
 9. Optioneel

 

Hoogachtend

Gebruikersvereniging Tønderhallerne

Raad van bestuur