Post-its aan de muur

Raad van Bestuur van Tønderhallerne

Hoofdactiviteiten

Het doel van Tønderhallerne is het exploiteren en ontwikkelen van het sportcentrum (incl. café) met bijbehorende buitenfaciliteiten, evenals Danhostel Tønder, Tønder Camping Place en Tønder Motorhome Place.

Het doel is, gebaseerd op de waarden van Tønderhallerne, samengevat in de woorden:

 • Kwaliteit van leven, democratie, innovatie en inclusiviteit
 • Promoot het culturele en sportieve leven in de gemeente Tønder door faciliteiten te bieden die ruimte scheppen voor gezondheid en ervaringen, en door een ontmoetingsplaats te zijn voor de inwoners van de gemeente Tønder.

Het doel van het exploiteren en ontwikkelen van Danhostel en camping is om up-to-date faciliteiten te bieden om, door middel van een gezamenlijke operatie, activiteiten aan te bieden die ook zalen en zwembaden omvatten, en om het toerisme in de gemeente te promoten.

 

Raad van bestuur

Het bestuur trekt Tønderhallerne in alle opzichten extern.
Het bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur van Tønderhallerne op basis van de algemene richtlijnen en de exploitatieovereenkomst met de gebruikersvereniging en de Stichting (Tønderhallerne).

 

De stichting

Voorzitter: Jakob Wittendorf

Plaatsvervangend voorzitter: Soren Jensen

Lid: Morten Kirk

Lid: Klaus Snitgaard Nielsen

Vertegenwoordiger van de Gebruikersvereniging: Poul Erik Hansen

 

De gebruikersvereniging:

 

Taken en competenties

 • Het personeel van Tønderhallerne, inclusief arbeids- en ontslagzaken op aanbeveling van de centrummanager, evenals de aanstelling van de centrummanager.
 • Verantwoordelijk voor het opstellen van het budgetvoorstel van Tønderhallerne voor het bestuur in samenwerking met de financieel manager.
 • Verantwoordelijk voor het dagelijkse financiële beheer en rapportage van de financiële status, inclusief aanbevelingen voor budgetwijzigingen in het huidige budget.
 • Verantwoordelijk voor het houden van vergaderingen van de Raad van Bestuur en subcommissies.
 • De verantwoordelijkheid voor het voorbereiden van raadplegingsreacties op zaken in Tønderhallerne onder auspiciën van de Cultuur- en vrijetijdscommissie
 • Navn
 • Titel
 • Udpeget af
 • Andreas Jungo
 • Lid
 • TSV Volley
 • Dorit Hansen
 • Lid
 • Tønder Gymnastiekforening
 • Poul Erik Hansen
 • Lid
 • Actieve vrije tijd
 • Soren Jensen
 • Voorzitter
 • TSF – Voetbal