Taske med tæppe og hat på seng

Skrevet: 24. maj 2023

Brugerforeningen Tønderhallerne

Dagsorden til generalforsamling tirsdag den 30 Maj kl. 17.00

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 4. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
 5. Indkomne forslag fra bestyrelse eller foreningens medlemmer.
 6. Fastsættelse af kontingent for det følgende medlems år.
 7. Valg af bestyrelse.
  1. På valg er Dorit Hansen og Poul Erik Hansen
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

 

Med venlig hilsen

Tønderhallerne Brugerforening

Bestyrelsen