Taske med tæppe og hat på seng

Skrevet: 6. juni 2024

Brugerforening Tønderhallerne – referat af generalforsamling 29/5-24

Brugerforeningen Tønderhallerne – referat af generalforsamling 29.05.24

 

Generalforsamlingen fandt sted i lokale 2 i hallerne og har måske været uventet svær at finde frem til for de ca. 20 medlemmer vi forventede.

Der kom dog udover hallens repræsentanter (Lone, Peter, Lars) 4 foreningsrepræsentanter fra hhv.

Aktiv Fritid, E-Sport, tsf-Fodbold,  og Borderline. Tak for det! Fra bestyrelsen var Dorit fraværende i ånd og legeme, medens Søren, Andreas og Poul Erik var fuldt og helt tilstede.

 

Peter (Groth) indvilligede uden stor modstand i at være dirigent.

 

Poul Erik indvilligede ligeledes i at være referent på bedste beskub.

 

Andreas lovede at lytte opmærksomt….og således startede formanden (Søren) sin anden beretning siden Brugerforeningen blev dannet.

 

Beretningen vil være tilgængelig på hjemmesiden et stykke tid, så her skal kun nævnes, at den indeholdt en stor tak til personale og ledelse i hallerne, en omtale af den genoplivede Masterplan og de allerede synlige første konsekvenser af indsatsen (nul træer tilbage mellem Danhostel og haller…men det bliver godt til sidst! ), en omtale af vores vellykkede Pickleball-arrangement sammen med DGI, og et mislykket arrangement for foreningerne – hvor ingen…som i INGEN…kom.

Vi var lidt slukørede, MEN vi håber og tror på, at vores vedholdenhed efterhånden trænger igennem til vore medlemsforeninger, så det går op for alle, at vi rent faktisk drifter hallerne ”enevældigt” og dermed er den indgang medlemsforeningerne skal bruge, hvis noget skal forandres…til det bedre, altså…

 

Foreningen kan ikke fremlægge et regnskab endnu, da det ligger delvist hos kommunen.

Vi indkalder til ekstraordinær GF, når vi har et sådant.

 

Der var ingen indkomne forslag fra venner eller fjender, medlemmer eller bestyrelse – vel hovedsageligt grundet den fortsat lidt usikre startposition vi befinder os i.

 

Fastsættelsen af kontingent for vore medlemsforeninger faldt os mere naturligt. Det blev fastsat til DKK 500,- årligt. Stigningen beror på, at alle foreninger fremover har gratis adgang til vore mødelokaler og kan benytte stort set alle øvrige faciliteter (dog ikke haller eller svømmehal uden lejebetaling).

 

Søren og Andreas var på valg og blev begge genvalgt for en toårig periode. Vi er fortsat kun 4 medlemmer og søger med lys og lygte efter en femte.

 

Hermed blev kun punktet ”eventuelt” tilbage. Det benyttede vi til en længere og supergod diskussion omkring ”medlemssvigtet”.

Både tsf, E-Sport, Borderline og Aktiv Fritids delegater kom med ideer og input, som vi snarest vil tage op i bestyrelsen og forhåbentligt finde anvendelse for.

Tusind tak til alle fremmødte!

 

Pbv.

 

Poul Erik Hansen

Sekretær af Sørens og Guds nåde.