Taske med tæppe og hat på seng

Skrevet: 8. maj 2023

Brugerforening generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i Brugerforeningen Tønderhallerne

 Tirsdag den 30. maj kl. 17.00 i Tønderhallerne

 

Alle foreninger, som er aktive brugere af Brugerforeningens faciliteter og det tilknyttede Sports- og Fritidscenter er velkomne til generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt/elektronisk til [email protected] , og skal være Brugerforeningen i hænde senest mandag den 22. maj 2023

Dagsorden samt evt. indkomne forslag kan findes på Tønderhallernes hjemmeside www.tonderhallerne.dk senest en uge før generalforsamlingen.

Foreningens nuværende vedtægter kan rekvireres via e-mail [email protected]

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen